Home - IJsdraagkracht Nader VerklaardPrinten 

De draagkracht van ijs is ongeveer evenredig met het kwadraat van zijn dikte. IJs met een dikte van 4 5 cm kan een persoon dragen, ijs van 9 cm een ruiter, 14 cm een wagen met vee en ijs van 15 tot 20 cm kan veldartillerie houden. Een grote mensenmenigte is veilig bij een ijsdikte van 27 cm, terwijl ijs van 45 cm zelfs een spoortrein zou kunnen dragen. Voor het organiseren van een Elfstedentocht gaan de Friese ijsmeesters uit van een gemiddelde ijsdikte van 15 cm.Bron: M. Minnaert, Natuurkunde van 't vrije veld, deel 2.

kijk uit op de Oosterplas, sneeuw op het ijs maakt het ijs onbetrouwbaar. Schaatsen op eigen risico !!!!

terug