Home - Supportplan update juni 2009Printen 

Beste ZVO-ers,

Het supportplan is in zijn werking getreden en we kunnen gelukkig constateren met succes!
Aanmeldingen voor: de heg snoeien, gras maaien, steigers schoonspuiten, onkruid verwijderen rescue varen, ramen lappen etc, etc.
Naar aanleiding van de brief die als bijlage met de contributie is meegestuurd hebben gelukkig nog een aantal leden hun mening kenbaar gemaakt. Rode draad is dat iedereen de noodzaak van deze stap inziet.Ondanks dat de verlangde bijdrage tot 1 dag, of 2 dagdelen, is teruggebracht geeft een aantal mensen aan dit niet te kunnen invullen. Een groot deel van deze mensen accepteren dan ook de afkoop van 50,00 euro. Het blijft een kwestie van prioriteiten.
Ik heb in de afgelopen maanden met veel mensen gesproken en denk dat een verdere toelichting van de uitwerking van het supportplan wenselijk is. In dit eerste jaar loop je, ondanks de lange voorbereiding, tegen een aantal praktische/uitvoerende/opstart problemen. Een samenvatting van gestelde vragen;

Wat kan ik doen en bij wie moet ik dat aangeven
Nu is er een lijst van "dingen te doen" met de uitnodiging voor de ledenvergadering verzonden. Deze lijst geeft een globale inzicht wat er allemaal moet gebeuren. Maar je kunt het ook zelf verzinnen; het hele jaar verzorgen dat er tosti's zijn. ( deze maken we zelf ) of het supportplan administreren of een afsluitingsfeest voor de CWO-ers organiseren. Met andere woorden, je hebt de dagdagelijkse dingen en je heb iets leuks wat in het belang is van de club. Ben je een goochelaar, organiseer een middag goochelen, het komt allemaal de vereniging ten goede! Als je iets wilt doen of opgeven voor een aantal uren laat het me maar weten. Ik heb nu al aanmeldingen voor rescue tijdens de Bossche 5 in oktober!

Wie houd wat bij
Elk bestuurlid zal de dagdelen van de vrijwilligers bijhouden voor zijn commissie. Volgend jaar opteren wij voor een kaartsysteem waarop e.e.a. afgetekend kan worden.

Hoe vindt nu de verrekening plaats
Uiteindelijk hebben we niet gekozen om het afkoopbedrag vooraf te factureren. Als je vooraf factureert moet je het volgend jaar weer verrekenen. Voordat we de contributie voor 2010 gaan versturen kijken we naar wie wat heeft gedaan. Een lid die in 2009 1 dag heeft meegewerkt zal in 2010 alleen zijn normale contributie op de factuur zien. Bij de leden die bewust gekozen hebben voor de afkoop zal er 50,00 euro extra gefactureerd worden.

Wat als ik me opgeef voor bijvoorbeeld bardienst en ik word niet ingedeeld
We weten allemaal al een tijd dat het supportplan er aan zit te komen en er zijn altijd activiteiten waar meer animo voor is dan voor andere. Uiteindelijk is het; wie het eerst komt wie het eerst maalt. Ook hebben wij als bestuur het recht om aan te geven dat de opgegeven wenselijke activiteit helaas niet door kan gaan. Dit geeft geen dispensatie. Laat het dan ook niet tot in november liggen, de kans dat je nog een bijdrage kan leveren wordt dan wel erg klein.

Wat gebeurt er in 2010
Zoals aangegeven hebben we gekozen voor een gefaseerde invoering van het supportplan. Begin 2010 bekijken we wat 2009 aan extra hulp heeft opgebracht en/of de extra inkomsten de niet ingevulde taken kan financieren. Als blijkt dat de invoering van het supportplan verder moet gaan zal voor 2010 een 2de dag worden ingevoerd. De afkoop zal dan worden verhoogd naar 75,00 euro. Eigenlijk is het heel simpel; we kennen 300 leden, als iedereen nu kiest voor deelname aan het supportplan dan zijn we eigenlijk al klaar.

Wat te doen bij gezinslid of jeugdlid
Dit is altijd een moeilijke, als je per persoon gaat rekenen dan ben je als gezin wel zwaar de klos. Als jeugdlid of 1 persoonslid ben je altijd zelf de klos. Wij hebben gekozen voor een persoon per gezin, 1 persoon of 5. Dus als een dochter van een gezin van 5 bij de schoolsport helpt dan is de bedrage van dat gezin voldaan. Een jeugdlid mag ook zijn ouders inschakelen. Nieuwe leden worden voor het jaar waarin ze lid worden ontzien, dit om ze de kans te geven om te kijken waar ze het komend jaar hun bijdrage kunnen leveren.

Ik hoop dat hiermee de vragen voldoende zijn beantwoord en zo niet; mailen of bellen!!

Met vriendelijke groet
Ruud Welmers

terug