Home - Watersportverbond CursusPrinten 

Het Watersportverbond wil op locatie Watersportvereniging de Pettelaer (WVP) een cursus houden die opleid voor wedstrijdleider, en protestcomiteelid.WVP is erg geinteresserd om leden erbij te krijgen die dit willen leren of er meer van af willen weten. Wij nemen aan dat andere verenigingen er ook zo over denken. Andere wedstrijdleiders en comiteeleden erbij is bij velen een lang gekoesterde wens.

Dit is een leuke invulling voor hen die niet zeilen (of ook wel).

Voor wie?

De Basismodule Wedstrijdorganisatie is bedoeld voor hen die weinig tot geen ervaring hebben met wedstrijdorganisatie.

Cursusinhoud

De deelnemers aan deze module zullen zover wegwijs worden gemaakt dat zij in staat zijn te assisteren bij bijv. de inschrijving van de deelnemers, de start- en finishprocudures, het geven van seinen, het uitleggen van de baan, het invullen van protestformulieren, etc. Bovendien zullen de elementaire regels van de Regels voor Wedstrijdzeilen worden behandeld.

Kosten
Leden: € 70,- (inclusief lunch, exclusief cursusliteratuur)

Niet-leden: € 96,50 (inclusief lunch, exclusief cursusliteratuur)

Cursusdata en -plaatsen 2007
Regio Zuid (Den Bosch, WV de Pettelaer): 10 november en 8 december 2007

Klik op http://www.watersportverbond.nl/data/A37_Inschrijfformulier_2007.doc voor een inschrijfformulier 2007.

Certificaat
De deelnemers ontvangen bij afronding van deze module het certificaat "Assistent Wedstrijd- en Protestcomitélid".

De cursus zal dus bij voldoende aanmeldingen plaats vinden op locatie WVP en wel op de zaterdagen 10 november en 8 december 2007.

Informatie bij Frank Doevendans op telefoonnummer 073-6141437

terug