Home - NSA : ’s-Hertogenbosch investeert in haar sportclubsPrinten 

Steeds meer sportclubs gaan over op het tijdelijke inzetten van professionele ondersteuners, ook wel Interim Managers genoemd. “Wij zien ze niet als crisismanagers die even schoon schip maken, maar als mensen die deuren voor ons openen en die fungeren als aanjager”, stelt voorzitter Huber Kuijpers van voetbalvereniging RKVV Wilhelmina. We nemen een kijkje bij deze club en bij een andere Bossche afnemer van deze dienst, te weten Zeilvereniging Oosterplas.Hun nog prille ervaringen zijn onverdeeld positief. “We worden als vereniging geprikkeld om minder ad hoc en meer planmatig naar onze club te kijken.”

Beide verenigingen zijn absoluut geen zorgenkindjes en het gaat hen in meerdere opzichten voor de wind. Neem RKVV Wilhelmina. Een club met een prachtige historie, opgericht in 1897 en daarmee één van de oudste voetbalverenigingen van het land. De vereniging heeft negenhonderd leden, waaronder vijfhonderd jeugdleden en beschikt over een fraai en gunstig gelegen complex met kunstgrasveld in een nieuwbouwwijk met veel jonge gezinnen. Toch konden veel zaken beter, weet ook Huber Kuijpers. “We kunnen op het gebied van sponsoring meer doen in de wijk. We bereiken het bedrijfsleven onvoldoende en dat is een gemiste kans. Daarnaast kampen we met het probleem dat we op onze maximale capaciteit bereikt hebben. De F-jeugd telt zestien teams en heeft een wachtlijst. Kortom, genoeg werk aan de winkel.” De hulp van in de vorm van Interim Management kwam als geroepen. Kuijpers: “We hebben regelmatig overleg met Remco van der Pot, Consulent Sport in de gemeente ’s-Hertogenbosch en die bood ons dit voorjaar deze professionele ondersteuningsvorm aan. Daar gingen we uiteraard graag op in.”

Steun in de rug
De eerste resultaten beginnen zich af te tekenen, zoals een sponsorplan dat de actieve sponsorcommissie gebruikt om het bedrijfsleven uit te nodigen en warm te maken voor de club. Ook wordt veel vaart gemaakt met woensdagmiddagtrainingen. Wilhelmina wil naar deze middagen uitwijken, omdat de andere trainingsavonden vol zitten. Interim Manager Edwin Eekhof van de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) benadert middelbare scholen met het verzoek om die trainingen te verzorgen. Kuijpers ziet duidelijk de voordelen van het werken met een professionele ondersteuner. ”Edwin kent de ingangen, heeft veel ervaring en komt met goede voorbeelden van andere clubs. We zien hem als aanjager en klankbord. Hij heeft bij ons een proces aangezwengeld. Uiteraard moeten we veel dingen zelf uitwerken, maar dit is een enorme steun in de rug.” Op de rol staat ook nog het verder verbeteren van het vrijwilligersbeleid. Allemaal in samenspraak met Eekhof. “Of we het allemaal zelf hadden gekund? Ik denk het niet! Het gaat juist om die kleine nuances en we hebben vooral geleerd om planmatiger te werken”, zegt Kuijpers. “We waren voorheen vooral gericht op het weekeinde en handelden daarna de zaken snel af. Maar dat ad hoc gedoe werkt bij zo’n grote vereniging niet meer. We zijn een bedrijf geworden met een begroting van zo’n € 250.000 op jaarbasis.”

Meer jongeren betrekken
Hoewel de begroting bij Zeilvereniging Oosterplas een stuk kleiner is, zijn er toch een aantal parallellen. De club viert dit jaar ook een jubileum (veertig jaar) en heeft haar thuisbasis net als RKVV Wilhelmina op een mooie locatie. “Maar helaas zijn we wat ingekakt en vergrijsd”, zegt bestuurslid en commissaris zeilen Geert Verdonk eerlijk. We moeten echt wat meer jongeren aan gaan trekken.” Dit werd mede ingegeven door de uitkomsten van de J-score, die de aantrekkelijkheid van de club voor jongeren bepaalt. Zeilvereniging Oosterplas had slechte rapportcijfers. Onder meer voor de aantrekkelijkheid van het clubgebouw en de sfeer. Via een sportstimuleringsproject kwam de club in contact met de gemeente ’s-Hertogenbosch en ook in dit geval bood Remco van der Pot de club professionele ondersteuning aan. Angeline Verburg, verenigingsondersteuner van de NSA, nam de club onder haar hoede. Verburg: “Centraal staat het organiseren van zeil- en surflessen voor met name middelbare scholieren. Daar komt nu meer structuur in. Het gaat om losse activiteiten gedurende het jaar, met als belangrijkste doel het opzetten van een organisatie voor 12- tot 18-jarigen. Die volgen eerst zelf zeillessen, waarna ze kunnen doorstromen tot potentiële zeilinstructeurs. Daarmee is de cirkel rond.” Verdonk vult aan: “Het is ook de bedoeling dat de jongeren dit soort dagen zelf leren organiseren. Het is breder dan het geven van een surf- of zeilles. Ze hoeven niet persé lid te worden van onze zeilvereniging, maar dat stimuleren we natuurlijk wel.”

Prikkelend
Bestuurslid Geert Verdonk noemt de rol van verenigingondersteuner Angeline Verburg prikkelend. “We willen verjongen, maar willen geen kermis, disco of kroeg aan het water worden. Angeline stelde voor om aan de jeugd zelf te vragen wat ze willen. En daar heeft ze natuurlijk helemaal gelijk in. We gaan dat zeker doen. Ze houdt de druk erop bij ons, wijst ons de juiste weg en laat alternatieven zien. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met een kanovereniging of een andere watersportclub. Ze heeft ook gezegd dat we meer structuur aan moeten brengen in ons beleid en dat heeft inmiddels geresulteerd in een projectplan. We zien de toekomst nu met vertrouwen tegemoet.”

Interim Management
Het fenomeen Interim Management in de sport bestaat sinds 2005. Toen kreeg de NCSU (één van de founders van de NSA) een grote opdracht van Stichting Rotterdam Sportsupport om een aantal clubs voor een langere periode enkele dagdelen per week te ondersteunen. Momenteel wacht een soortgelijke order in ’s-Hertogenbosch. Er is duizend uur beschikbaar voor het intensief ondersteunen van sportverenigingen. Enkele verenigingen kunnen nog aanhaken. Onderwerpen worden in overleg met gemeente en verenigingsondersteuner bepaald. Dat kan van alles zijn, zoals het opzetten van een gedegen organisatiestructuur, vrijwilligersbeleid of sportstimuleringsproject. Peter van Diermen van de NSA is projectleider. “De NSA heeft een team van ervaren en betrokken professionals die snel en op tijdelijke basis inzetbaar zijn. Ons motto is: ‘Je hoeft niet ziek te zijn om geholpen te worden!’. Klanten halen voor een bepaalde periode deskundigheid in huis en worden daar beter van. Tijdelijke inzet van professionals werd vroeger gezien als een tekortkoming. Gelukkig wordt daar al lang niet meer zo over gedacht.”

Meer informatie
Van Diermen verwacht veel van het traject in de Brabantse hoofdstad. “De resultaten in Rotterdam waren goed, de opdrachtgever was zeer tevreden en er is een goede samenwerking met de clubs tot stand gebracht. We hebben er veel van geleerd en gaan dat nu in ’s-Hertogenbosch toepassen.”

bron: website NSA

terug