Home - Bestuur 2007 stelt zich voorPrinten 

Beste Zeilers,

Bij deze wil ik met enige trots het nieuwe bestuur aan jullie voorstellen.

Als u in het menu via CONTACT op de details achter de namen van de bestuursleden klikt kunt u lezen op welke wijze de bestuursleden invulling gaan geven aan hun bestuursfunctie en wat de plannen voor de komende tijd zijn.Penningmeester

Carla van Overbeek, als laatste der mohikanen overgebleven uit de diverse besturen. Een schat van ervaring op het gebied van financieel beheer. Behoeft geen verdere introductie want wie kent Carla niet!

Secretaris

Marie-Louise Verhaak, heeft zich in de afgelopen jaren verdiept in het laser zeilen. Heeft als prioriteit het juist archiveren van de stukken tot doel gesteld en Carla zo veel mogelijk te ontlasten van taken die in de afgelopen jaren ongemerkt op haar conto zijn gekomen maar eigenlijk bij het secretariaat horen. Gezien de eerste verslagen kunnen we stellen dat ze weet wat haar job inhoud!

Zeilen

Geert Verdonk, Is nog net niet op de Oosterplas geboren maar is zonder tussen pauze altijd aanwezig geweest. Heeft de afgelopen 10 jaar zonder enige bemoeinissen van het bestuur de schoolsportdagen gedragen en uitgebouwd tot wat het nu is. Met regelmaat benaderd voor het bestuur en nu dan toch deze belangrijke positie ingenomen.

Gebouwen en terreinen

William van de Bol, kan met kleine draadjes freubelen maar voor het grote werk draait hij zijn hand niet om. Het surf rek is al klaar en hij is momenteel met het optimisten rek bezig!

Communicatie, marketing en Pr

Peter Knuvers, nieuw, fris bloed. Voor de balans in het bestuur een welkome aanwinst. Moest even wennen aan de termen mast, giek, fok, maar komt goed op stoom. Communicatie en een uniforme uitstraling naar de buitenwereld zijn in deze tijd van levensbelang.

Barexploitatie

Jan Veltman, Terug van weggeweest en maakt de cirkel kompleet. Heeft in diverse besturen deze functie vervuld. Zijn tostiĺs zijn overheerlijk!

En dan ondergetekende, Ruud Welmers. Zeilend vanaf mijn 3de zwem diploma, eerder mocht ik niet van mijn vader. Ook druk met de nationale wedstrijden van mijn zoon Youri in de Optimist en het CombiZuid gebeuren.

Zoals tijdens de ledenvergadering reeds aangegeven zijn er voor mij 2 kerntaken;

Zeilen en Continu´teit in het bestuur.

Zeilen
Lijkt voor de hand te liggen want je bent tenslotte lid van een zeilvereniging. Echter de praktijk bewijst het tegendeel. Diverse verenigingen dreigen opgedoekt te worden of zijn al van de aardbodem verdwenen. Het aantal leden is vaak geen probleem maar wel de mensen die alles moeten organiseren. Het regelen van fatsoenlijke zeilcursussen en wedstrijden heeft nu eenmaal meer aandacht nodig. Naast het up to date houden van het materiaal moeten er ook inschrijvingen geregistreerd worden., en bij genoeg aanmeldingen heb je ook nog de trainers nodig, etc, etc.

Ik maak me dan ook sterk dat zeilen prioriteit nummer 1 is.

Continu´teit
Met continu´teit bedoel ik continu´teit in het bestuur. Ik commit me, als mijn gezondheid dat toelaat, voor minimaal 3 jaar al voorzitter. Momenteel zijn wij bezig met een inventarisatie van de dingen die absoluut moeten gebeuren. Wel is gebleken dat er op alle fronten een achterstand is opgelopen.

Het uitbreiden van het bestuur met 3 commissie leden is van essentieel belang om de werkdruk op een acceptabele en gezonde manier te verdelen.

Terug kijkend op het eerste half jaar krijg ik het gevoel van; Yes! Ik geniet van de positieve insteek van de bestuursleden en merk dat dit overslaat naar de leden. Veel activiteiten lopen; opknappen van de lesboten, aanpakken van onze groenvoorziening, rekken voor surfplanken en optimisten, nieuwe motoren voor de rescue boten etc!


Het nieuwe bestuur heeft ervaring is creatief en gaat er voor!

Elk bestuurslid staat open voor op en aanmerkingen, zonder jullie input veranderd er niets! Neem contact met ze op!


Ruud Welmers
Voorzitter Oosterplas.

terug