Home - 4 mei start ZomeravondzeilenPrinten 

ZOMERAVONDZEILEN

vrijdag 4 mei is het zover, dan start het zomeravondzeilen!

Voor de jeugd en volwassenen is het een mogelijkheid om een drukke school- of werkweek af te schudden en de gedachten te verzetten in het samenzijn op het water met ervaren en minder ervaren zeilers en natuurlijk napraten met sterke verhalen in het clubhuis of op het terras van de Zeilvereniging Oosterplas.Voor wie is het zomeravondzeilen bedoeld:

Voor alle leden van de zeilvereniging Oosterplas waarbij de jeugdige zeilers minimaal over het diploma CWO1 dienen te beschikken of op voordracht van de zeilinstructeurs aan deze wedstrijden kunnen deelnemen.

Van volwassenen wordt verwacht dat ze over enige kennis van het zeilen beschikken en zelfstandig met hun eigen boot kunnen manoeuvreren.
Surfers kunnen natuurlijk ook aan deze wedstrijden deelnemen.

Wat is het doel van het zomeravondzeilen:

Op de zomeravonden worden korte zeilwedstrijden georganiseerd voor jeugd en volwassenen zoals dat een aantal jaren geleden ook was opgezet.
De nadruk ligt op de jeugd die op deze wijze naast de CWO opleidingen kunnen oefenen in het varen van wedstrijden.

Het varen van wedstrijden is een manier om plezier in het zeilen te houden, zelfvertrouwen op te bouwen en wie weet een keer met grotere wedstrijden mee te varen zoals de combi-zuid of de Bossche 5.
Ook volwassenen kunnen op deze wijze natuurlijk hun kennis en vaardigheden op het water uitbreiden en wellicht ook een keer deelnemen aan de Bossche 5 (Ertveldplas) of de Oude Zakkenrace (30+) (IJzeren Man)

Bij zomeravondzeilen gaat het om een aantal vaardigheden te leren zoals de kunst van het starten, omgaan met de weersomstandigheden, regels op het water, trimmen van de boot, tactisch zeilen en wie weet een keer een wedstrijdje winnen.

Geen eigen boot voor het zomeravondzeilen:

In eerste instantie is het, voor de jeugd zonder eigen boot, mogelijk om in optimisten of pico’s van de zeilvereniging te varen en kan het een stimulans zijn om op termijn zelf een boot aan te schaffen.

Voor het lenen van een boot van de vereniging wordt nog nagedacht over een borg-systeem. In de voorgaande jaren is het nog al eens voorgekomen dat uitgeleende boten bij een volgende wedstrijd of cursus beschadigd waren of onderdelen misten zonder dat kon nagegaan wie deze schade of vermissing van onderdelen had veroorzaakt. Er hoeft natuurlijk geen opzet in het spel te zijn maar het is belangrijk als zeilvereniging dat het lesmateriaal ten alle tijden tip top in orde is.
Verder kunnen we natuurlijk boten uitlenen zolang de voorraad strekt.

De boten dienen zelfstandig te worden opgetuigd, te water worden gelaten, afgetuigd en worden opgeruimd. Natuurlijk kun je altijd hulp vragen aan omstanders.

Wanneer is het zomeravondzeilen:

Ieder vrijdag,van vrijdag 4 mei tot en met vrijdag 14 september. Een uitzondering wordt gemaakt voor de zomervakantie 13, 20, en 27 juli, vrijdag 3 en 10 augustus. Totaal 15 vrijdagavonden met 1 of meerdere wedstrijden.

De poort van de ZVO en de bar is open om 18:00 uur, 18:45 briefing, de eerste start om 19:00 uur, einde wedstrijden om ongeveer 21:00 uur en sluiting bar om 22:00 uur.

Een speciale vrijdag is 31 augustus i.v.m. de viering van het 40-jaar ZVO. Op deze avond varen we ook als het donker is. Informatie hier over volgt nog.

Hoe verlopen de wedstrijden:

Afhankelijk van de weersomstandigheden, de wind laat het wel eens afweten bij avondzeilen, wordt per avond bepaald welke baan, hoeveel ronden worden gevaren en hoeveel wedstrijden we op een avond kunnen houden. Bij iedere wedstrijd wordt 2x gestart 1x voor de optimisten en 1x voor de andere bootklassen.

We varen op rating en dat wil zeggen dat per wedstrijd de tijd wordt bijgehouden van start tot finish. Met een omrekeningsfactor, rating per bootklasse, kunnen we bepalen wie de uiteindelijke winnaar per wedstrijd wordt.

De uitslagen worden per vrijdag bijgehouden en na de laatste wedstrijd op vrijdag 14 september bepalen we dan wie de winnaars zijn bij de jeugd en bij de volwassenen. Tevens is er een prijs voor de overall winnaar. Verder zijn er nog aanmoedigingsprijzen voor het talent, de verliezer, de doorzetter etc. Op de website proberen we na iedere vrijdag een overzicht van de deelnemers en hun afzonderlijke prestaties te plaatsen.

Ongeacht de prestaties, voorop staat natuurlijk het plezier in het zeilen!

Wie zijn er betrokken bij het zomeravondzeilen:

Peter van Peperstraten, Hennie Neet en Marie-Louise Verhaak

Wie wordt er verder nog bij betrokken:

- Minimaal 1 zeilinstructeur per vrijdagavond in een rescue boot voor de begeleiding van de jeugdige zeilers.
- Minimaal 1 persoon per vrijdagavond die de bar beheert.
- Ouders of ander publiek die hier en daar ook een handje kunnen toesteken bij het optuigen en ondersteunen van de jeugd, hulp bij starten, finishen etc.

Ik zie jullie bij het zomeravondzeilen,
Peter van Peperstraten

Raadpleeg regelmatig de website voor de laatste informatie over het zomeravondzeilen. Mail naar zvo.zaz@gmail.com voor informatie en reacties op het zomeravondzeilen

terug