Home - Nieuwe havenmeester stelt zich voorPrinten 

Bij deze wil ik mij voorstellen als de nieuwe havenmeester van de zeilvereniging. Ik ben Maarten Schellekens. Leden die regelmatig op de vereniging komen zullen mij ongetwijfeld van gezicht en/of naam kennen. Ik ben veel bezig met het onderhoud op het terrein en soms ben ik werkzaam achter de bar. Deze werkzaamheden verricht ik met veel plezier. Om dit enthousiasme te behouden vraag ik jullie aandacht voor de volgende zaken.De meeste tijd zit in het onderhoud van het terrein. Het onderhouden van dit terrein is voor mij een uitdaging daar het tevens een visitekaartje voor de vereniging is.
De werkzaamheden zijn zeer divers, te noemen zijn o.a. snoeien, gras maaien, onkruid verwijderen etc. Vooral het grasmaaien is telkens weer een flinke klus. Het vereist dan ook veel voorbereidend werk om dit zorgvuldig te doen. Alle boten moeten verzet en weer teruggezet worden (42 in totaal). Fysiek vraagt dit veel inspanning. Bij groeizaam weer impliceert dit een bijna wekelijks terugkomende klus.

Het komt regelmatig voor dat het verplaatsen van de boten extra bemoeilijkt wordt wat eigenlijk onnodig zou moeten zijn. Voorbeelden hiervan zijn, trailers met een lekke band, het ontbreken van een neuswiel, boten op ondeugdelijke trailers, boten die helemaal niet op een trailer liggen, surfplanken op de boten, boten vol water.

Naar aanleiding van bovengenoemde wil ik aan degenen die dit betreft een vriendelijk, doch dringend verzoek doen om ervoor zorg te dragen dat genoemde punten aandacht krijgen en in orde gemaakt worden, liefst op korte termijn. Dit is geen vrijblijvend verzoek. Een termijn van 1 maand lijkt mij meer dan redelijk om deze zaken in orde te maken (artikel 14 havenreglement).

Daarnaast is het mij opgevallen dat een aantal boten op plaatsen liggen die niet overeen komen met de lijst waarop staat aangegeven waar zij moeten liggen. Op het publicatiebord in het clubhuis hangt een plattegrond waarop staat welke boot waar moet liggen. Ik zal dit met elkaar in overeenstemming brengen, dit vanwege het zgn. domino effect. Mocht dit tot onoverkomelijke problemen leiden, kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.
De betreffende plattegrond is niet volledig en ik vraag jullie om je naam en type boot op deze plattegrond te zetten.
Het volgende jaar wordt gestart met het stickeren van boten. Op de sticker staat o.a. het nummer van de ligplaats vermeld. Nader bericht over de stickers volgt.

Het merendeel van de boten aan de steiger ligt er netjes bij, met een dekzeil. Dat is geen overbodige luxe, gezien de grote hoeveelheden regen die wij hebben gehad en misschien nog gaan krijgen! Een aantal boten hebben geen dekzeil. Deze staan vol water. Sommige zien er erg verwaarloosd uit. Dit is natuurlijk voor het visiteplaatje van de club niet bevorderlijk. Willen deze eigenaren alsnog zorg dragen voor hun boot!

En dan het laatste punt; het uitlenen van boten. In het verleden was het mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, een boot van de vereniging te lenen. Helaas hebben wij hier slechte ervaringen mee. Op grond hiervan is besloten om geen boten meer uit te lenen.

Hopende u voldoende ge´nformeerd te hebben en rekenend op uw medewerking, groet ik u vriendelijk,

Maarten Schellekens
06-23953404

terug