Home - Ere lid André Koning overledenPrinten 

Op 1 oktober j.l. is op 87-jarige leeftijd André Koning overleden. De heer Koning was medeoprichter en de eerste secretaris van de ZVO. Sinds augustus 1992 was hij ere lid van de zeilvereniging. Wij wensen familie en nabestaanden van de heer Koning veel sterkte met het verwerken van dit verlies.


terug