Home - Tante Cor overledenPrinten 

Op 9 juli jl is Cor van Vugt, beter bekend als "Tante Cor" overleden. Tante Cor heeft in het verleden veel betekend voor de ZVO. Ze was lid vanaf 1977 en is in 2000 ere lid geworden. Tante Cor is 89 jaar geworden.

terug