Home - Deelname ZV Oosterplas aan Nederlands Club Kampioenschap Teamzeilen 2013Printen 

We kennen de Oosterplas natuurlijk van het zwaardboot zeilen en het surfen. Maar veel leden hebben ook aspiraties om met grotere boten op groter water te zeilen. Vandaar dat het ons leuk lijkt om met ZV Oosterplas mee te doen met het Nederlands Club Kampioenschap Teamzeilen. Dit is een jaarlijks zeilevenement in de haven van Rotterdam, georganiseerd door het Watersportverbond. Er wordt gezeild met MaxFun 25’s, waarmee  match races van 2 tegen 2 worden gehouden. Elke vereniging komt met een team van 8 man of vrouw uit, waarmee ze 2 boten bemannen. De Maxfun’s worden door de organisatie ter beschikking gesteld, en de kosten van het evenement zijn ca € 300,= per vereniging (exclusief trainingen etc).Zonder te garanderen dat we ook daadwerkelijk meedoen, willen we eerst de belangstelling peilen voor een dergelijk evenement. Als het je wat lijkt, en je hebt wat ervaring met wedstrijdzeilen, laat dan je reactie weten bij voorzitter@zv-oosterplas.nl.  Nogmaals: dit is alleen een eerste inventarisatie, en garandeert niet dat we meedoen, of dat áls we meedoen, we alle aanmeldingen kunnen selecteren. Voor meer informatie kijk bij de KNWV of de Haven van Rotterdam.

Zeilersgroet,

Jan Willem Cromwijk

terug