Home - In memoriam, met stille trom vertrokkenPrinten 

Vandaag bereikte ons het bericht dat de heer Willy van Bladel (senior) is overleden. Zijn crematie heeft reeds in besloten kring plaats gevonden.

De heer van Bladel was mede initiatiefnemer en mede oprichter van onze Zeilvereniging. Tevens was hij de eerste voorzitter.  Een rol die hij decennialang heeft vervult. 

Als pionier heeft hij de vereniging helpen ontwikkelen van een klein lokaal clubje voor de wijk naar een regionale vereniging met af en toe landelijke of zelfs internationaal succesvolle leden. In zijn tijd als voorzitter zijn er diverse grote evenementen georganiseerd op onze kleine zeilplas en heeft de ZVO een vaste plaats gekregen in het zeilcircuit. Ook stond hij aan de basis van de huidige accommodatie.

Hoewel Willy zelf geen fanatieke zeiler was, is hij ook altijd actief geweest in het zeilgebeuren zelf. Als wedstrijd commissaris, als lid van de protestcommissie, zelfs als zeilinstructeur voor onze volwassen leden. Dit laatste zelfs op latere leeftijd. 

Niet voor niets is hij door de leden van de ZVO destijds benoemd als erelid en lid voor het leven. 

Mede door zijn fysieke beperkingen zijn de contacten met zijn vereniging de laatste jaren wat verwaterd. Toch laat zijn vertrek bij onze vereniging een leegte achter en doet het pijn om zijn naam uit onze gelederen te zien verdwijnen.

terug