Home - Jaarlijkse bijdrage aan ZVO kan nu per automatische incassoPrinten 

Ook Zeilvereniging gaat met zijn tijd mee, vanaf dit jaar is het mogelijk om de contributie per automatische incasso te doen. Leden zijn verplicht tot betaling van de jaarlijkse, door de ledenvergadering vast te stellen, bijdrage aan de ZVO, zie hiervoor de pagina met tarieven.
Vrijdag 18 april 2014 zijn per mail facturen aan de leden verstuurt, waarin deze bijdrage is berekend. Zoals in de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2014 is vastgesteld wordt per contributiefactuur 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Indien een machtiging voor automatisch betalen wordt afgegeven vervallen deze kosten. Een formulier voor automatische incasso kunt u hier opvragen. Na het downloaden kunt u dit invullen en uitprinten, daarna graag met handtekening terugsturen naar onze penningmeester.
Zijn er vragen over de factuur of heeft u geen factuur ontvangen neem dan contact op met onze penningmeester.

terug