Home - Laser trailer verdwenenPrinten 

Tussen zondag de 13e en zaterdag de 19e April is op het terrein van de ZVO een handtrailer ontvreemd. Het gaat hierbij om een handtrailer met een derde zwenkwiel aan de voorkant, zie foto. De groene laser is zonder trailer op het terrein achtergelaten. Bij deze vragen wij eenieder die mogelijk in de bovenstaande periode iets gezien heeft wat met de verdwijning te maken zou kunnen hebben, dit aub aan het bestuur te melden.

Ook bleek dat een trolly voor een Optimist gestolen is en er zijn luchtzakken weggehaald. Wij adviseren altijd aangifte te doen bij de Politie en vragen al onze leden extra oplettend te zijn.

Wellicht ten overvloede willen we iedereen verzoeken om indien het terrein via de poort bij de trailerhelling betreden wordt, er voor zorg te dragen dat deze altijd gesloten is. Dit voorkomt dat onbevoegden zich op het terrein kunnen begeven.

terug