Skip to content

Huisregels ZVO

De Zeilvereniging Oosterplas (ZVO) is een vereniging voor en door leden. Naast de statuten van de vereniging kennen we een huishoudelijk reglement waarin verdere afspraken zijn vastgelegd hoe we in de vereniging met een aantal zaken willen omgaan. Leden en gasten zijn van harte welkom bent op het terrein van de ZVO, mits men zich houdt aan deze huisregels.
Dit huishoudelijke reglement is opgesteld en vastgesteld in Algemene Ledenvergadering.

Doelstelling de ZVO

De ZVO is opgericht ter stimulering van de watersport en van de zeilsport in het bijzonder.
De ZVO is gecertificeerd voor de opleidingen CWO 1, en 3 jeugdzeilen en voor het opleiden van de jeugdtrainers. Tevens is zij aangesloten bij het gemeentelijke fonds tot de sportstimulering.
De ZVO werkt samen met de andere watersportverenigingen rondom ’s-Hertogenbosch.
Alle leden van de ZVO ondersteunen actief de doelstellingen van de ZVO.

Doelgroep van de ZVO

De doelgroep van de ZVO zijn personen die ambitie tonen zich te bekwamen in de watersport door een zeilopleiding te volgen of regelmatig mee te doen met een van de clubactiviteiten. Clubactiviteiten zijn bijvoorbeeld: zeilen, surfen, exploitatie clubhuis, beheer terrein en opstallen, promotie van de ZVO, sponsoring.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van ZVO medewerkers – barmedewerkers, vrijwilligers of bestuursleden – van de vereniging, die verband houden met onze doelstellingen en deze huisregels, moeten direct opgevolgd worden.
 • Zodra een introducé een frequente bezoeker wordt, door meer dan vijf keer per seizoen te komen, dan wordt de bezoeker geacht lid te worden van de ZVO.
 • Na gebruik dient het clubhuis, het terras en terrein schoon en opgeruimd achter te worden gelaten.
 • Help mee om onze vereniging netjes te houden en zet materialen na gebruik terug waar ze horen.
 • Klachten kunt u schriftelijk bij het bestuur melden: Bestuur ZVO, Postbus 1425, 5200 BL te ’s-Hertogenbosch.
 • De ZVO heeft een vertrouwenspersoon aangesteld, die te bereiken is via het emailadres: vertrouwenspersoon@zv-oosterplas.nl
 • Op het terras worden als het clubhuis geopend is alleen dranken genuttigd die gekocht zijn aan de bar, zodat we de exploitatie van het clubhuis kunnen continueren.
 • Terrasstoelen en glaswerk zijn alleen op het terras toegestaan.
 • Al het materiaal op de locatie van de vereniging mag alleen gebruikt worden door hen die daar toestemming voor hebben van ZVO of van de eigenaar.
 • Het kunstgrasveld, de vlotten, en steigers zijn bedoeld voor zeil- en surfactiviteiten.
 • Houd honden aan de lijn, niet iedereen vindt het prettig als ze vrij rondlopen.
 • Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen genieten van een verblijf op onze club, zorg voor je eigen veiligheid en let ook op die van andere bezoekers.
 • Natuurlijk gelden ook de wettelijke bepalingen zoals geen alcohol onder de 18 jaar.
 • Sinds zomer 2020 is het terrein en de gebouwen van ZVO rookvrij, hetgeen betekent dat er nergens op het terrein gerookt mag worden.
 • Hou het terrein schoon en gooi afval in de daarvoor bestemde groene containers.
 • Auto’s, bromfietsen en fietsen mogen niet op het terrein van de vereniging worden geplaatst of opgeborgen, maar uitsluitend op de daarvoor aangewezen plaatsen (fietsenrekken en parkeerplaatsen Rijnstraat).
 • Het terrein bij de containers is geen speelterrein. Gestalde trailers e.d. geven risico op verwondingen. Tevens niet voetballen en klimmen tussen de botenopslag.

Het is niet toegestaan

 • Om boten of materiaal te gebruiken zonder actief lid van de ZVO te zijn.
 • De rust te verstoren, o.a. door luid schallende radio’s, draaiende motoren, etc.
 • Steigers, gebouwen of het terrein te verontreinigen; beplanting te beschadigen.
 • In het gebied van de haven open vuur of vuurwerk te ontsteken.
 • Vaartuigen te bouwen of af te bouwen.
 • Elektriciteit te benutten voor verwarming, kook- en lasdoeleinden.
 • Met motorboten op de Oosterplas te varen (gemeenteverordening).

De toegang kan geweigerd worden als:

 • U deze huisregels overtreedt en of bij dronkenschap.
 • Bij twijfel handelt het barpersoneel met geoefend gezond verstand.
 • Overtreding van huisregels kan worden beschouwd als huisvredebreuk en – indien nodig – kan de politie ingeschakeld worden.

VEILIG SPORTEN BIJ DE ZVO:

Bij de ZVO vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan zeilen, in het bijzonder onze jeugd. Daarom staat beleid met betrekking tot een veilig sportklimaat, waaronder seksuele intimidatie, bij de ZVO hoog op de agenda. Dit realiseren wij door:

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oosterplas.(huisregels van de ZVO)
Gedragsregels en normen en waarden

Aanname beleid vrijwilligers

Wil jij ook vrijwilliger worden? Vul dan het ‘inschrijfformulier ’ in via deze link. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.