Skip to content

In memoriam erelid Maarten Schellekens

Deze week ontvingen we het verdrietige nieuws dat Maarten Schellekens is overleden. Het nieuws heeft ons overvallen, ondanks dat Maarten al geruime tijd ziek was.

Maarten was een echte clubman en heeft veel voor onze vereniging betekend. Als er iets nodig was stond Maarten klaar. Het hart op de goede plek voor ZVO.
Eén van de vele verdiensten voor de club is de periode geweest waarin Maarten als interim-voorzitter is ingestapt in het bestuur op het moment dat dat heel hard nodig was. Hij heeft de club door een lastige periode geleid. Daarnaast heeft hij zich ook op andere terreinen intensief ingezet voor de vereniging: het verzorgen van de tuin, zijn inzet voor het klusteam, zijn jarenlange rol als havenmeester en zijn beschikbaarheid voor de alarmdienst. Daarnaast gaf hij er blijk van een perfecte ijsmeester te zijn op het moment dat de Oosterplas bevroren was; hij zorgde ervoor dat veilig kon worden geschaatst. Voor de vereniging een gouden zet, die ook nog eens goed bleek voor de baromzet.

Dit alles heeft ertoe geleid dat in de ALV is voorgesteld om Maarten te benoemen tot erelid van ZVO. Het bestuur heeft dat direct overgenomen en de voorzitter heeft dit op het laatst nog met Maarten mogen afstemmen. Maarten gaf aan zeer vereerd te zijn met dit erelidmaatschap en wenste de club alle goeds in de toekomst.

We zullen Maarten altijd in gedachten blijven houden, hij was een fijn mens met een ZVO-clubhart. We wensen Lenneke en familie en vrienden van hen veel sterkte en kracht toe in de komende periode. We zullen Maarten gaan missen.