Skip to content

Lid worden van Zeilvereniging Oosterplas

Wil je je aanmelden als lid van de zeilvereniging Oosterplas en of wil je  een ligplaats gebruik dan  onderstaande link om je aan te melden met vermelding van naam, adres, postcode, plaatsnaam en leeftijd.

Inschrijven kan online via INSCHRIJVING ZVO
Leden zijn verplicht tot betaling van de jaarlijkse, door de ledenvergadering vast te stellen, bijdrage aan de ZVO. Meer informatie hierover onder Tarieven. Facturen worden per mail verstuurd. Betalingen kunnen overgemaakt op bankrekening  NL14 RABO 0121906299 ten name van Zeilvereniging Oosterplas, onder vermelding van naam en factuurnummer.
Het lidmaatschap en ligplaats wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dien je voor het begin van een nieuw kalenderjaar schriftelijk of per mail te doen.
Heb je nog vragen mail dan naar leden@zv-oosterplas.nl