Skip to content

Prettige feestdagen en veel zeilplezier in 2019

We wensen iedereen prettige feestdagen en willen u tevens uitnodigen op onze Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 1 januari 2019 om 16.00 uur in ons clubhuis.

We doen ook weer een oproep om mee te doen aan de Bosche Nieuwjaarsduik in de Oosterplas op dinsdag 1 januari 2019 om 13.00 uur. Net als als afgelopen jaren verzamelen in het clubhuis van ZVO om 12.00 uur. Na lekker opgewarmd te zijn maken we vanaf het clubhuis samen de oversteek naar het strand en na afloop weer terug.