skip to Main Content

Stapje verder met onze steigers

De steigers zijn nu weliswaar weer veilig gemaakt en kunnen weer een paar jaar mee. Maar vernieuwd zijn de zeker nog niet. Achter de schermen wordt er nog steeds gewerkt aan een structurele oplossing voor onze verouderde steigers. Met hulp en steun van de politieke partijen CDA, 50Plus en Groen Links is er een motie opgemaakt om onze problematiek op de agenda te krijgen. Dat is gelukt; de motie is aangenomen!
Dit betekent dat we nu opgenomen zijn in de begrotingsplannen voor de komende jaren. Niet voor 2021 want door Corona is er zo’n financiële druk dat dit niet mogelijk was. Wel voor de jaren daarna. Wat dit concreet gaat betekenen is nog niet duidelijk. Het gaat zowel over de steigers als over de beschoeiing. Dat tegelijkertijd oplossen vraagt wel erg veel budget maar is technisch wel de meest gerichte aanpak. Ook worden we gekoppeld aan WSV De Pettelaer waar dezelfde problematiek geldt. Het zal dus nog wel wat tijd en overleg in beslag gaan nemen temeer omdat de gemeente ook wel inbreng verwacht van onze vereniging. Wordt vervolgd.

X