Ga naar hoofdinhoud

UITNODIGING NIEUWJAARSDUIK EN RECEPTIE

We wensen iedereen prettige feestdagen en willen u tevens uitnodigen op onze Nieuwjaarsreceptie op woensdag 1 januari 2020 om 16.00 uur in ons clubhuis.

We doen ook weer een oproep om mee te doen aan de Bossche Nieuwjaarsduik in de Oosterplas op woensdag 1 januari 20120 om 13.00 uur. Net als als afgelopen jaren verzamelen in het clubhuis van ZVO om 12.00 uur. Na lekker opgewarmd te zijn maken we vanaf het clubhuis samen de oversteek naar het strand. Na de duik varen we weer terug en kunnen we in het clubhuis weer opwarmen.