Skip to content

Tarieven ZVO 2024

Hieronder volgt een overzicht van de tarieven voor 2024 die ongewijzigd zijn sinds 2017.

Lidmaatschap

 • als jeugdlid (t/m 18 jaar); kosten € 45,- per jaar
 • als gewoon lid; kosten € 85,- per jaar
 • met het hele gezin; kosten € 120,- per jaar
 • donateur; kosten € 55,- per jaar (dit kan alleen in overleg met het bestuur)

De betaling loopt via een automatische incasso, een formulier voor automatische incasso kunt u hier opvragen. Na het downloaden kunt u dit invullen en uitprinten, daarna graag met handtekening terugsturen naar onze penningmeester.

Per lidmaatschap kan één lid ingeschreven worden bij het Watersportverbond. Extra inschrijvingen worden apart verrekend, kosten:

 • volwassenen: kosten € 20,00 per jaar
 • extra jeugd/gezinslid: kosten € 10,00 per jaar

Stalling- en ligplaatsen
Stalling- en ligplaatsen zijn uitsluitend voor leden te huur. Ze worden (indien beschikbaar) aangewezen door havenmeester. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand overleg  met de havenmeester hiervan gebruik te maken.

Ligplaatsen zomer (van 1 april tot 1 november):

 • ligplaats in het water: € 80,-
 • standplaats op het gras : € 85,-
 • plaats op het optimistenrek: € 37,-
 • trailerstalling : € 25,-

Ligplaatsen in de winter (van 1 november tot 1 april):

 • standplaats op het gras: € 35,-

Ligplaatsen gedurende het hele jaar ( van 1 april tot 1 april):

 • surfplank op te bergen in de loods: € 50,-
 • surfplank op te bergen op het surfrek buiten: € 25,-
 • opslag voor zeilen e.d. in de loods per schap: € 15,-

Een sleutel voor de poort en eventueel surfloods € 35,- (waarvan € 25,- borg) alleen voor bezitters boot en/of surfplank.

De ZVO is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen!

Vrijwilligersbijdrage
Wij zijn een vereniging van en voor onze leden. We hopen dan ook dat alle leden gedurende het jaar een vrijwilligersbijdrage doen voor de vereniging. Er zijn genoeg activiteiten waaraan je mee kunt doen. We houden aan het begin en het eind van het seizoen klusdagen, we zoeken mensen die af en toe achter de bar willen staan, of het terrein schoonhouden en onkruid wieden, ook hulp bij (zeil) activiteiten is welkom. Indien je geen vrijwilligersbijdrage wilt doen dan zijn we genoodzaakt een hiervoor bijdrage in rekening te brengen bij de volgende contributie inning.  Dat gaat om:

 • lidmaatschap met ligplaats € 50,- of minimaal 2 dagdelen helpen bij activiteiten
 • lidmaatschap zonder ligplaats € 25,- of minimaal 1 dagdeel helpen bij activiteiten
Betalingsvoorwaarde
Leden zijn verplicht tot betaling van de jaarlijkse, door de ledenvergadering vast te stellen, bijdrage aan ZVO. U ontvangt hiervoor per mail een factuur. Betalingen kunnen overgemaakt op bankrekening  NL14 RABO 0121906299 ten name van Zeilvereniging Oosterplas, onder vermelding van naam en factuurnummer. Bij het versturen van een betalingsherinnering wordt  € 5,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap moet schriftelijk of per mail.