skip to Main Content

Tarieven ZVO 2019

Hieronder volgt een overzicht van de tarieven voor 2019, zoals deze zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2019.

Lidmaatschap

 • als jeugdlid (t/m 18 jaar); kosten € 45,- per jaar
 • als gewoon lid; kosten € 85,- per jaar
 • met het hele gezin; kosten € 120,- per jaar
 • als donateur; kosten € 55,- per jaar (alleen in overleg bestuur)

Per lidmaatschap kan één lid ingeschreven worden bij het Watersportverbond. Extra inschrijvingen worden apart verrekend, kosten:

 • volwassenen: kosten € 20,00 per jaar
 • extra jeugd/gezinslid: kosten € 10,00 per jaar
Indien een machtiging voor automatisch betalen wordt afgegeven wordt hierop € 10,- korting gegeven. Een formulier voor automatische incasso kunt u hier opvragen. Na het downloaden kunt u dit invullen en uitprinten, daarna graag met handtekening terugsturen naar onze penningmeester.

Stalling- en ligplaatsen
Stalling- en ligplaatsen zijn uitsluitend voor leden te huur. Ze worden (indien beschikbaar) toegewezen door havenmeester.

Ligplaatsen zomer (van 1 april t/m 30 oktober):

 • ligplaats in het water: € 80,-
 • standplaats op het gras : € 85,-
 • plaats op het optimistenrek: € 37,-
 • standplaats voor een Catamaran op het gras: € 105,-
 • trailerstalling : € 25,-

Ligplaatsen in de winter (van 1 november tot 1 april):

 • standplaats op het gras: € 35,-
 • standplaats voor een Catamaran op het gras: € 50,-

Ligplaatsen gedurende het hele jaar (1 april t/m 31 maart):

 • surfplank op te bergen in de loods: € 50,-
 • surfplank op te bergen op het surfrek buiten: € 25,-
 • opslag voor zeilen e.d. in de loods per schap: € 15,-
 • ligplaats voor een visboot: € 80,-

Een sleutel voor de poort en eventueel surfloods € 35,- (waarvan € 25,- borg) alleen voor bezitters boot en/of surfplank.

De ZVO is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen!

Vrijwillgersbijdrage afkopen
 • lid of gezinslid met ligplaats € 50,-
 • lid zonder boot € 25,-
Betalingsvoorwaarden
Leden zijn verplicht tot betaling van de jaarlijkse, door de ledenvergadering vast te stellen, bijdrage aan de ZVO. U ontvangt hiervoor per mail een factuur.
Betalingen kunnen overgemaakt op bankrekening  NL14 RABO 0121906299 ten name van Zeilvereniging Oosterplas, onder vermelding van naam en factuurnummer.
Het lidmaatschap en ligplaats wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dien je voor het begin van een nieuw kalenderjaar schriftelijk of per mail te doen.
X