skip to Main Content

JEUGDWISSELBOKAAL 2019

Zeilvereniging Oosterplas stelt dit seizoen een Wisselbokaal voor de Jeugd te beschikking. Wat houdt dit in? De beste jeugdzeiler die ook het vaakst aanwezig is maakt aan het eind van…

read more

EHBO CURSUS VOOR INSTRUCTEURS

Op zaterdag 11 mei is een eerste groep van instructeurs, barpersoneel en enkele bestuursleden bekend gemaakt met EHBO. Onder leiding van EHBO docent Jack en met assistentie van Dirma is…

read more

EIGENAREN SURFSPULLEN GEZOCHT

Zaterdag 30 Maart is het materiaalhok opgeruimd.  Zoals eerder aangegeven lag er veel materiaal, zeilen, surfzeilen, gieken, etc, waarvan de eigenaar niet van weten en /of niet meer te achterhalen…

read more

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op de ALV van zondag 17 maart is het agendapunt “update statuten” besproken. De vergadering heeft ingestemd met de voorgelegde aanpassingen en de afwikkeling hiervan. Het bestuur heeft de statuten…

read more

WEBSITE ZVO VERNIEUWD

Na bijna 10 jaar is het weer eens tijd om onze website te vernieuwen. Ook ons logo heeft een opfrisbeurt gehad. Verder willen we meer gebruik gaan maken van sociale…

read more

Uitnodiging voor de ALV 2019

Op zondag 17 maart staat de Algemene Leden Vergadering van 2019 gepland. De uitnodiging hiervoor is per mail verzonden. Om 14.00 uur gaan we beginnen, het clubhuis is vanaf half…

read more
X